Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 01.09.2019.

Aktivno sudjelovanje

1.200,00 HRK

Pasivno sudjelovanje

1.400,00 HRK

Jednodnevna kotizacija-01.10.2019.

700,00 HRK

Jednodnevna kotizacija-02.10.2019.

700,00 HRK

Jednodnevna kotizacija-03.10.2019.

700,00 HRK

Umirovljenik-broj kotizacija je ograničen

400,00 HRK

Student-broj kotizacija je ograničen

400,00 HRK

 

Kotizacija

Do 01.09.2019.

Od 02.09.2019. i na dan održavanja

Od 03.09.2019. i na dan održavanja

Aktivno sudjelovanje

1.200,00 HRK

1.400,00 HRK

Pasivno sudjelovanje

1.400,00 HRK

1.600,00 HRK

Jednodnevna kotizacija-01.10.2019.

700,00 HRK

700,00 HRK

Jednodnevna kotizacija-02.10.2019.

700,00 HRK

700,00 HRK

Jednodnevna kotizacija-03.10.2019.

700,00 HRK

700,00 HRK

Umirovljenik-broj kotizacija je ograničen

400,00 HRK

400,00 HRK

Student-broj kotizacija je ograničen

400,00 HRK

400,00 HRK

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

Hotel International

825,00 HRK

900,00 HRK (450,00 HRK po osobi)

SLOBODNO

Cijene smještaja su izražene u kunama, po sobi dnevno te uključuju doručak, boravišnu pristojbu i PDV.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 01.09.2019.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ