Program događanja

Program

Veličina programa: 0.12 MB. Posljednji put je ažuriran: 23.09.2019., u 16:34 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

PANEL DISKUSIJA - "ESTETIKA STARENJA" | PREUZIMANJE

 

Teme

Tematska područja konferencije:
1. Dom po mjeri starije osobe (oblici stanovanja, oblikovanje stambenog prostora -  inženjerski/arhitektonski aspekt, organizacija rada u ustanovi)
2. Estetika starenja (zdravstveni turizam, dentalna medicina, negiranje starenja, gerontotehnologija, digitalna tehnologija - računala, komunikatori namijenjeni starijim osobama)
3. Suvremeno i dostojanstveno starenje (zaštita prava, stereotipi i predrasude, medijska slika, priprema za starenje / umirovljenje, cjeloživotno učenje, rad uz mirovinu)
4. Lokalna zajednica u životu starijih (izvaninstitucijska skrb, okolina i barijere, javni prostori, alternativni oblici skrbi, volontiranje... za stare / starih... iskustva stručnjaka nepomažućih  profesija).

Ostala predložena podtematska područja:
Srebrna ekonomija i ukupno gospodarstvo
Socijalno poduzetništvo
Umirovljenici u akciji
Seksualnost u starosti
Arhitektura i prilagodba prostora
Nasilje nad starijim osobama
Demencija
Palijativna skrb
Briga jučer, danas, sutra
Alternativni oblici skrbi
Ljudska prava i zakonska regulativa (sporost i krutost sustava)
Problematika starenja radne snage
Osobe s invaliditetom starije životne dobi
Međugeneracijski odnosi