Važni datumi

VRIJEME ODRŽAVANJA KONFERENCIJE: 01.-03.10. 2019.

RANA KOTIZACIJA: 01.09.2019.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA: 06.08.2019.

OBAVIJEST O PRIHVAĆANJU SAŽETAKA: 20.08.2019.

ROK ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA: 01.09.2019.