Upute i prijava sažetaka

OBAVIJEST: Rok za prijavu sažetaka produljen je do: 06.08.2019.

-

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 06.08.2019.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici konferencije. 

Prijave zaprimljene drugim putem ili nakon roka za prijavu, kao i prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim uputama neće biti razmatrane.

Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 20.08.2019. Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program Konferencije i knjigu sažetaka.

Autori su odgovorni za točnost svih navoda u prijavljenom sažetku. Korekcije nakon prijave sažetka neće biti moguće.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja na skupu, od autora čija je aktivnost prihvaćena i uključena u program očekuje se da o tome na vrijeme obavijesti Programski odbor. Ako se radi o osobi koja je u prijavi navedena kao autor koji prezentira koautorski rad, Programski odbor treba biti obaviješten o tome tko će od prijavljenih koautora prezentirati rad. Druge zamjene izlagača i naknadne izmjene prijavljenih aktivnosti nisu moguće.

Upute:

Rok za prijavu sažetaka: 06.08.2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 20.08.2019.

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU
Korištenjem, posjećivanjem i pregledavanjem ovih mrežnih stranica prihvaćate i suglasni ste s prikupljanjem osobnih podataka korisnika potrebnih za realizaciju naših usluga. Svugdje na našim stranicama, na mjestima prikupljanja podataka, raznim formama i obrascima, nalaze se objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka korisnika. Na našim mrežnim stranicama korisnici mogu ispunjavati upit ili rezervacijske forme gdje se također prikupljaju nužni podaci za realizaciju zatražene usluge. Korisnik nije nužan ispunjavati forme, ali ukoliko to učini dborovoljno pristaje na sve navedene uvjete prikupljanja osobnih podataka te korištenja istih u svrhu realizacije naših usluga. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne podatke o korisnicima potrebne za realizaciju naših usluga. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje usluga. Našim partnerima (npr.hotelijerima, prijevoznicima, avio kompanijama) dajemo samo nužne podatke potrebne za realizaciju njihovih usluga. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Podatke prikupljene na ovaj način nikada ne koristimo u promotivne svrhe. Podatke koje koristimo u promotivne svrhe prikupljamo isključivo putem npr. Newsletter forme gdje je korisnik upoznat u koju svrhu će se koristiti njegova email adresa.
Ukoliko  imate pitanja u vezi s navedenim ili želite s nama provjeriti stanje vaših osobnih podataka te ih ukloniti iz svih naših arhiva i zapisa, molimo vas kontaktirajte nas na email adresu petra@spektar-holidays.hr

 

IDI NA PRIJAVU SAŽETAKA